Στασιαστική συνωμοσία και στασιαστικά δημοσιεύματα

47. Όποιος-

(α) συνωμοτεί με ένα ή περισσότερους κατά την επιχείρηση πράξης για προώθηση κοινής στασιαστικής πρόθεσης ή

(β) δημοσιεύει έγγραφο ή λέξεις ή καταρτίζει οποιεσδήποτε ορατές παραστάσεις που έχουν πρόθεση στασιαστική,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.