Παράνομος όρκος για διάπραξη ποινικών αδικημάτων τιμωρούμενων με τη θανατική ποινή

52. Όποιος-

(α) επάγει όρκο ή παρευρίσκεται και συναινεί στην επαγωγή όρκου ή υπόσχεσης που έχει θέση όρκου, ο οποίος θεωρείται ότι δεσμεύει αυτόν που ορκίζεται στη διάπραξη ποινικού αδικήματος που τιμωρείται με τη θανατική ποινή ή

(β) δίνει τέτοιον όρκο ή παρέχει τέτοια υπόσχεση που δεν εξαναγκάζεται για αυτό,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου.