Πρόκληση ή διέγερση βιαιοπραγίας, κλπ.

51Α.-(1) Όποιος δημόσια με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή προκαλεί τους κατοίκους σε βιαιοπραγίες αναμεταξύ τους ή σε αμοιβαία διχόνοια ή καλλιεργεί τη διαμόρφωση του πνεύματος της μισσαλλοδοξίας, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση δώδεκα μηνών ή με χρηματική ποινή χίλιων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές αν όμως είναι νομικό πρόσωπο με χρηματική ποινή τριών χιλιάδων λιρών.

(2) Καμιά δίωξη με βάση του άρθρου αυτού δεν προχωρεί χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.