Πλαστοπροσωπία γενικά

360. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης οποιουδήποτε προσώπου, παριστάνει τον εαυτό του ψευδώς ότι είναι άλλο πρόσωπο, ζωντανό ή πεθαμένο, είναι ένοχος πλημμελήματος.

Αν η παράσταση συνίσταται στο ότι ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που δικαιούται από διαθήκη ή από το νόμο συγκεκριμένη περιουσία και αυτός διαπράττει το ποινικό αδίκημα για εξασφάλιση τέτοιας περιουσίας ή κατοχής της, υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.