Ψευδής αναγνώριση εγγράφων, υποχρεώσεων, κλπ.

361. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία (της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης), προβαίνει σε αναγνώριση οποιουδήποτε είδους υποχρέωσης, ή σε αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου, εν ονόματι άλλου προσώπου, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστήριου ή προσώπου που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο να δέχεται τέτοια αναγνώριση, είναι ένοχος πλημμελήματος.