Εξουσία σύλληψης και κατάσχεσης

60. Αστυνόμος ή Βοηθός Αστυνόμος ή Υπαστυνόμος προϊστάμενος Αστυνομικής Διεύθυνσης, ή, με έγγραφη εξουσιοδότηση κάποιου από αυτούς, οποιοσδήποτε υπαξιωματικός ή αστυφύλακας δύναται, χωρίς ένταλμα και είτε μόνος του ή με τη βοήθεια άλλων να εισέλθει σε κατοικία ή οικοδομή ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο όπου έχει λόγο να πιστεύει ότι συγκροτείται συνέλευση παράνομου συνδέσμου ή μελών του ή προσώπων που συνηγορούν στη διενέργεια ή που ενθαρρύνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις οριζόμενες ως αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63, ή όπου έχει λόγο να πιστεύει ότι φυλάγεται οποιοδήποτε έγγραφο ή πράγμα του οποίου η κατοχή απαγορεύεται από το άρθρο 59, να συλλάβει κάθε πρόσωπο που βρίσκεται σε αυτό και να κατάσχει όλα τα ανακαλυπτόμενα απαγορευμένα έγγραφα ή πράγματα με αίτηση Αστυνόμου ή Βοηθού Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου προϊστάμενου Αστυνομικής Διεύθυνσης, οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο ή Δικαστής του, δύναται σύμφωνα με το νόμο με προηγούμενη τυχόν προειδοποίηση την οποία ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, να διατάξει κατάσχεση κάθε τέτοιου εγγράφου ή πράγματος.