Υποκίνηση εισβολής

37. Όποιος υποκινεί αλλοδαπό να εισβάλει με ένοπλη δύναμη στη Δημοκρατία, είναι ένοχος έσχατης προδοσίας και υπόκειται στη ποινή φυλάκισης διά βίου.