Παρασιώπηση έσχατης προδοσίας

38. Όποιος-

(α) καθίσταται συνεργός μετά τη διάπραξη έσχατης προδοσίας

(β) γνώριζε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να διαπράξει έσχατη προδοσία δεν πληροφορεί για αυτό με κάθε εύλογη επιμέλεια τον Υπουργό Εσωτερικών, Έπαρχο ή όργανο τήρησης της τάξης, ή δεν καταβάλλει άλλη εύλογη προσπάθεια για πρόληψη της διάπραξης τέτοιου ποινικού αδικήματος,

είναι ένοχος κακουργήματος, που καλείται παρασιώπηση έσχατης προδοσίας και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.