Αρπαγή ή απαγωγή παιδιού ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων χρονών με σκοπό κλοπής από αυτό

253. [Διαγράφηκε]