Παράνομη καταναγκαστική εργασία

254. Όποιος εξαναγκάζει παράνομα σε εργασία άλλον χωρίς τη θέληση του, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.