Αρπαγή ή απαγωγή παιδιού ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων χρονών με σκοπό κλοπής από αυτό

253. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει παιδί που έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων, με σκοπό ανέντιμα να αποσπάσει από το πρόσωπο του οποιοδήποτε κινητό περιουσιακό στοιχείο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων και σε χρηματική ποινή.