ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία | Όροι χρήσης

Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας   Κατάλογος Αριθμημένης Νομοθεσίας
Ανεύρεση Νομοθεσίας:
Βρες το νόμο με τον ακόλουθο τίτλο ή αριθμό:

Ο περί της Εφαρμογής της Αρχής της Αναγνώρισης Δικαστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων Αναστολής Εκτέλεσης της Ποινής ή Απόλυσης υπό Όρους με σκοπό την Εποπτεία των Μέτρων Αναστολής και των Εναλλακτικών Κυρώσεων του 2014 (Ν. 69(I)/2014)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί) που έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:

Τροποποιητικοί νόμοι που δεν έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:


cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο