ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Υπαλλήλων του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (115(I)/2008)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ