ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί της Εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο Διεθνές Εμπόριο Ακατέργαστων Διαμαντιών, στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Συναφούς Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νόμος του 2004 (266(I)/2004)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ