ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αδειούχος τεχνικός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους του 1962 μέχρι 1992 όπως αυτοί θέλουν εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί·

"αρχιτέκτονας" και "πολιτικός μηχανικός" σημαίνει εγγεγραμμένο αρχιτέκτονα ή αδειούχο αρχιτέκτονα εξ επαγγέλματος και εγγεγραμμένο πολιτικό μηχανικό, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Συμβουλίου·

"εγγεγραμμένος εργολήπτης" σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο είναι κατά τον ουσιώδη χρόνο εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως εργολήπτης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

"είδος έργου" σημαίνει την κατά είδος κατάταξη των οικοδομικών έργων σε συνήθη, βιομηχανικά και δημόσιας χρήσης σύμφωνα με τον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου·

"εργολήπτης" σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ' επάγγελμα την εκτέλεση ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο (περιλαμβανομένης της ανάληψης μόνο των εργατικών) έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για δική του εκμετάλλευση ή για άλλης μορφής χρήση ή σκοπό·

"επένδυση τοίχων" σημαίνει την οικοδόμηση κατασκευή, τοποθέτηση ή εφαρμογή οικοδομικού υλικού στους εξωτερικούς τοίχους μίας οικοδομής αλλά δεν περιλαμβάνει την επάλειψη βαφής ή άλλου υγρού επαληπτικού στρώματος·

"εταιρεία" σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει οποιασδήποτε αντίστοιχης νομοθεσίας κράτους μέλους·

"ετήσια άδεια" σημαίνει την ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 32·

"ημεδαπή εταιρεία" [Διαγράφηκε]

"κανονισμοί" σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51·

"κατηγορία έργου" σημαίνει την κατάταξη του έργου σε οικοδομικό ή τεχνικό έργο·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

"μηχανικός εξοπλισμός" σημαίνει βασικό εξοπλισμό αξίας καθορισμένης από τον παρόντα Νόμο ο οποίος κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι αναγκαίος για την ασφαλή και ικανοποιητική εκτέλεση οικοδομικών ή και τεχνικών έργων της κάθε τάξης·

"οικοδομή" σημαίνει οποιαδήποτε κατασκευή, είτε από λίθους, σκυρόδεμα, πηλό, σίδηρο, ξύλο είτε από άλλο υλικό και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λάκκο, θεμέλιο, τοίχο, στέγη, καπνοδόχο, βεράντα οικοδομής, ή οποιοδήποτε πράγμα προσαρτημένο σ' αυτή, ή οποιοδήποτε τοίχο, ανάχωμα, φράκτη, περίφραγμα ή άλλο κατασκεύασμα το οποίο περικλείει ή οριοθετεί οποιαδήποτε γη ή χώρο καθώς και όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης και περιφράξεις·

"οικοδομικό έργο" σημαίνει-

(α) την κατασκευή, αναδόμηση, ανέγερση, επανέγερση, αναπαλαίωση οικοδομής,

(β) οποιαδήποτε οικοδομική εργασία η οποία αποτελεί ή περιλαμβάνει κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση οικοδομής ή μέρους αυτής, ή οποιαδήποτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης ή μετατροπής στο φέροντα οργανισμό ή η οποία επηρεάζει το φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού,

(γ) την επένδυση τοίχων, τις δαπεδοστρώσεις, την κατασκευή καλουπιών, τη στέγαση οικοδομής, και περιλαμβάνει τη θεμελίωση, όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, τις περιφράξεις, και όλα τα παραρτήματα και βοηθητικές οικοδομές μιας οικοδομής,

(δ) κάθε προκαταρκτική, ή προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβανομένων των οικοδομικών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής, και ο όρος "οικοδομικές εργασίες" θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"ολοκληρωμένο οικοδομικό έργο" σημαίνει οικοδομικό έργο για το οποίο έχει εκτελεστεί κάθε εργασία αναγκαία για την ολοκλήρωσή του, περιλαμβανομένης της οργάνωσης του εργοταξίου, της χάραξης, της σκελέτωσης, της τοιχοποιίας, των επενδύσεων, των δαπεδοστρώσεων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας·

"ολοκληρωμένο τεχνικό έργο" σημαίνει τεχνικό έργο για το οποίο έχει εκτελεστεί κάθε εργασία αναγκαία για την ολοκλήρωσή του, περιλαμβανομένης της οργάνωσης του εργοταξίου, της χάραξης, της υψομέτρησης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς κατασκευαστικής εργασίας·

"πιστοποιητικό" σημαίνει Πιστοποιητικό Εγγραφής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17·

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·

"πρόσωπο" περιλαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύνδεσμο ή ομάδα προσώπων, εγγεγραμμένη δυνάμει οιουδήποτε νόμου ή μη εγγεγραμμένη·

"στέγαση" περιλαμβάνει την κατασκευή, τοποθέτηση, εφαρμογή προσθήκη ή αντικατάσταση στέγης οικοδομής·

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

"συναφής ειδίκευση" σημαίνει τεχνική ειδίκευση που αναγνωρίζεται ως συναφής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"τάξη εγγεγραμμένου εργολήπτη" σημαίνει μία από τις πέντε τάξεις στις οποίες κατατάσσονται οι εργολήπτες για σκοπούς απόκτησης ετήσιας άδειας σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου·

"τάξη έργου" σημαίνει μία από τις πέντε τάξεις στις οποίες κατατάσσονται τα έργα σύμφωνα με τον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου, ανάλογα με το είδος και το εμβαδόν τους προκειμένου για οικοδομικά έργα και ανάλογα με τη συνολική τους αξία προκειμένου για τεχνικά έργα·

"τεχνικό έργο" σημαίνει την ανέγερση ή κατασκευή ή επέκταση ή μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε έργου το οποίο τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί οικοδομικό έργο, και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης, άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλείων αλλά δεν περιλαμβάνει περιφράξεις και κατασκευές τοίχων αντιστήριξης που δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 150 εκατοστόμετρα, εκσκαφές αυλακιών που δεν υπερβαίνουν σε βάθος τα 80 εκατοστόμετρα και τοποθετήσεις αγωγών διαμέτρου μικρότερης από τα 10 εκατοστόμετρα, εκτός αν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, τούτο αποτελεί τεχνικό έργο ορισμένης τάξης·

"τεχνικός διευθυντής" σημαίνει τον τεχνικό διευθυντή εταιρείας που καταχωρείται στο Μητρώο των Εργοληπτών ως τέτοιος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19·

"τεχνίτης" σημαίνει κτίστη ή και κατασκευαστή καλουπιών που κατέχει ικανοποιητική κατά την κρίση του Συμβουλίου πείρα·

"υπάλληλος του Συμβουλίου" σημαίνει οποιοδήποτε υπάλληλο του Συμβουλίου που κατέχει θέση σ' αυτό είτε μόνιμα είτε προσωρινά·

"υπεύθυνη θέση" σημαίνει θέση στην υπηρεσία εγγεγραμμένου εργολήπτη από την οποία ο κάτοχος της εποπτεύει ως αντιπρόσωπος του εργολήπτη την εκτέλεση έργων και την οργάνωση υπηρεσιών και εργασιών που βεβαιώνονται με ανάλογες βεβαιώσεις προς ικανοποίηση του Συμβουλίου·

"υποβάθμιση εργολήπτη" σημαίνει τη μετάταξη εργολήπτη από υψηλότερη σε χαμηλότερη τάξη οικοδομικών ή και τεχνικών έργων·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου του και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο του Υπουργείου του, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό.