ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Αγγλικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμος του 1999 (3(I)/1999)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ