ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Διορισμού Εκτάκτων Υπαλλήλων στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμος του 1999 (20(I)/1999)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ