ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσις Θέσεων) Νόμος του 1983 (48/1983)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ