ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Μελών της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φυλακών (Αύξησις των Μισθών) Νόμος του 1979 (59/1979)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ