II II I I I I I
o vo

4. v v vv "v ", o vov ov vov voo oo, v ov o o, ovv o oo, o vo ooo o o vv v o.

o vo

5.-(1) o v v ov o vo o ovv v v o o v ov ov ovo v vv o v v v ov v v ov ov v v v v o vo o vvv v oov ov, ' v o v o, v -

() o oo, o, ' o , , vo v ' oovo ov ov

() o oo, v v ܠooov ov, ooo o vv o , o oov v vov:

o o o v v v vv v o, v vvvo o oo ovov, v o vo vv vv vvv o ov o ooov oo o, ooo o vv o oo o

() oovo vo o o o o v o v vv v ovv ov v ' v o v v o v v ' o , ooo ooo, o oo vo o oo ov, v o o v o :

o o oo v oov vov o vo

() v o v o v v v o o ov ov ov v v v v o

() o v v v v, ovv oov, v ov v v ovv v v ov v v o vo o.

(2) o ovov v v o v o, ooov ov ooo o, oo v o, v v o v v o v, ooo vo vovo o vo.

(3) o v, v o o oo, v o ov vv o v , o o o oo o vo o, ' ov o v vv v oov o vo, o v oo v v v o ovv ov.

(4) o oov ov v oovo o ov v o v v ovo v oov o vo ooo o oo o.

(5) v v, o oo, v o, , ooo v o ov ov ov v v o o v v v o.

v v v ov o

6. v ov v ov, o oo oo, vv ov v o v o o o v o o ovo vv ov v o oo o .

o vo

7. o vo v o v v o . o o v v v o oovo o ov o.