ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Μεταβατικής Χορηγίας προς το Βοηθητικόν Ταμείον του Κλήρου της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος του 1965 (4/1965)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ