ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Καταργήσεως του Νόμου περί Επιβολής Φόρου επί Αιγών (Ελευθέρας Βοσκής) Νόμος του 1961 (16/1961)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ