ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.91)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ