ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Λοιμοκάθαρσης και Τελωνείων Νόμος (ΚΕΦ.295)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ