Διατάγματα

10. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με Διάταγμά του να τροποποιεί τους Πίνακες 2 έως 4 του Παραρτήματος, για τον καθορισμό υψηλότερων ελάχιστων στόχων και αυστηρότερων απαιτήσεων από τα προβλεπόμενα στους εν λόγω Πίνακες.