Γενικές δημοτικές εκλογές

19.-(1) Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και οι σύμβουλοι των δήμων εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς των δήμων.

(2) Γενικές δημοτικές εκλογές όλων τωv δημάρχων, αντιδημάρχων και συμβούλων τωv δήμωv διενεργούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από τoν Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου και η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.