Έκδοση εγκυκλίων

27. Η Αρχή εκδίδει και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της εγκυκλίους, τις οποίες αναθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για την καλύτερη ερμηνεία του.