Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2021.