ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 2 και 4)


Μαρί,

Τόχvη,

Καλαβασός,

Ζύγι,

Πεντάκωμο,

Ψεματισμένος,

Μαρώνι,

Χοιροκοιτία,

Ασγάτα.