Αποκλεισμός υπεράσπισης

16. Δεν αποτελεί υπεράσπιση ή ελαφρυντικό παράγοντα ή δικαιολογία σχετικά με αδίκημα βίας κατά γυναίκας, η επίκληση από τον κατηγορούμενο ότι το θύμα έχει παραβεί πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή παραδοσιακούς κανόνες ή έθιμα αρμόζουσας συμπεριφοράς ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή ότι το αδίκημα διαπράχθηκε για λόγους τιμής.