Εφαρμογή των διατάξεων άλλων νόμων

14.Για σκοπούς του παρόντος Νόμου στην περίπτωση, στον βαθμό και στην έκταση που οι διατάξεις τους δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι νόμοι:

(α) Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος·

(β) ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος·

(γ) ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος·

(δ) ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος·

(ε) ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος.