Αδικήματα βίας κατά γυναικών

5. Τα ακόλουθα αδικήματα λογίζονται ως αδικήματα βίας κατά γυναίκας:

(α) Οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στον Πίνακα αδικήματα·

(β) το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 αδίκημα της άσκησης ψυχολογικής βίας·

(γ) το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης·

(δ) το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 αδίκημα της άσκησης οικονομικής βίας·

(ε) το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 αδίκημα της διάδοσης υλικού πορνογραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου·

(στ) το προβλεπόμενο στο άρθρο 10 αδίκημα της υποκίνησης παιδιού·

(στ1) το προβλεπόμενο στο άρθρο 10Α αδίκημα της γυναικοκτονίας·

(ζ) οποιοδήποτε αδίκημα εμπίπτει στον ορισμό του όρου «ενδοοικογενειακή βία».