Αδικήματα βίας κατά γυναικών

5. Τα ακόλουθα αδικήματα λογίζονται ως αδικήματα βίας κατά γυναίκας:

(α) Οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στον Πίνακα αδικήματα·

(β) το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 αδίκημα της άσκησης ψυχολογικής βίας·

(γ) το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης·

(δ) το προβλεπόμενο στο άρθρο 8 αδίκημα της άσκησης οικονομικής βίας·

(ε) το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 αδίκημα της διάδοσης υλικού πορνογραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου·

(στ) το προβλεπόμενο στο άρθρο 10 αδίκημα της υποκίνησης παιδιού·

(ζ) οποιοδήποτε αδίκημα εμπίπτει στον ορισμό του όρου «ενδοοικογενειακή βία».