Προϋπολογισμός του Φορέα

43. Ο προϋπολογισμός του Φορέα καλύπτεται από σχετικό κονδύλι, το οποίο προβλέπεται ειδικά στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.