Εθνικός Συντονιστής

38. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι αρμόδιο για την Εθνική Στρατηγική για τη Βία κατά των Γυναικών και γενικά την πολιτική σε σχέση με τον παρόντα Νόμο και την επίτευξη των σκοπών του.