Απολαβές και υποχρεώσεις του Επιτρόπου Επικοινωνιών και του Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών

5. Για τις απολαβές και τις υποχρεώσεις του Επιτρόπου Επικοινωνιών και του Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών, καθώς και τις υποχρεώσεις τους μετά την αποχώρησή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 9 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.