Έκθεση

49.-(1) Η Αρχή υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ετησίως, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, έκθεση για τις δραστηριότητές της.

(2) Η Αρχή κοινοποιεί την έκθεσή της, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δύναται να τη δημοσιεύει.