Αδικήματα και ποινές

42. Πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, άνευ αιτιολογίας, παρέλειψε να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).