Αυτεπάγγελτος έλεγχος ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων από το Υφυπουργείο Τουρισμού

21. Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας ή άδειας εγγραφής καθώς και της τήρησης, από τον επιχειρηματία ή το διαχειριστή του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, των όρων της άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος ή της άδειας εγγραφής του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.