Αυτεπάγγελτος έλεγχος ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων από το Υφυπουργείο Τουρισμού

21. Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας καθώς και της τήρησης, από τον επιχειρηματία, των όρων της άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.