Τάξεις οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών

14. Τα οργανωμένα διαμερίσματα και τα τουριστικά χωριά ως ορίζονται στο άρθρο 12, κατατάσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε τάξεις ως ακολούθως-

(α) Πολυτελείας∙

(β) πρώτης τάξης∙

(γ) δεύτερης τάξης· ή

(δ) άνευ τάξης.