Υποχρεώσεις ποδηλάτη σε ποδηλατόδρομο

25.-(1) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης μεριμνά ώστε να τηρεί την αριστερή πλευρά του ποδηλατόδρομου σύμφωνα με την πορεία του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σήμανσης που καθορίζει το σημείο διαχωρισμού των δυο κατευθύνσεων του ποδηλατόδρομου.

(2) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλατόδρομος εκτείνεται πολύ κοντά σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, ή όπου επιτρέπεται, με κατάλληλη σήμανση, η χρήση ποδηλάτου σε πεζόδρομο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), του άρθρου 10, ποδηλάτης κινούμενος σε αυτόν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών και ιδιαίτερα παιδιών που κινούνται στον ίδιο χώρο, παραχωρώντας σε αυτούς προτεραιότητα, προσαρμόζοντας ανάλογα την ταχύτητα του ποδηλάτου και χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, το καμπανάκι (κουδούνι) του ποδηλάτου του ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του.

(3) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλατόδρομος εκτείνεται δίπλα σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, ποδηλάτης κινούμενος σε αυτόν παρέχει προτεραιότητα σε πεζό ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να διασταυρώνει τον ποδηλατόδρομο:

Νοείται ότι, αν ο πεζός δεν έχει αρχίσει να διασχίζει τον ποδηλατόδρομο, αλλά τον προσεγγίζει ή βρίσκεται στο άκρο του, ο ποδηλάτης συνεχίζει με προσοχή την πορεία του χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, το καμπανάκι (κουδούνι) του ποδηλάτου του ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του.

(4) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατόδρομο μεριμνά ώστε το ποδήλατο να παραμένει συνεχώς μέσα στα όρια του ποδηλατόδρομου, χωρίς προβολή οποιουδήποτε μέρους του ποδηλάτου ή του σώματος του ιδίου ή οποιουδήποτε προσώπου ή αντικειμένου μεταφέρεται από αυτό εκτός των ορίων του ποδηλατόδρομου.

(5) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατόδρομο οδηγεί το ποδήλατό του με τη δέουσα φροντίδα και προσοχή που επιβάλλουν οι περιστάσεις και οι συνθήκες του ποδηλατόδρομου, περιλαμβανομένου του πλάτους και της διαμόρφωσης του εδάφους του.

(6) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης προσεγγίζει σε σημείο ποδηλατόδρομου όπου καταλήγει διάβαση πεζών, ελεγχόμενη από φωτεινό σηματοδότη ή μη, αυτός επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και φροντίδα για προστασία πεζών που ενδεχομένως βρίσκονται στο χώρο του ποδηλατόδρομου, αναμένοντας την ενεργοποίηση του κατάλληλου φωτεινού σηματοδότη για να διασταυρώσουν το δρόμο.