Αρμόδια αρχή

4. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου στη Δημοκρατία είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.