Ετήσια έκθεση Επιτρόπου

26. Ο Επίτροπος υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δημοσιεύεται με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γραφείου του.