Αρχεία ιδιωτικού φροντιστηρίου

20. Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικού φροντιστηρίου τηρεί-

(α) Μητρώο μαθητών.

(β) μητρώο διδακτικού προσωπικού.

(γ) κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού.