Aρμοδιότητες του Επιτρόπου

37.(1) Ο Επίτροπος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ασκεί γενική εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικότερα, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εγκρίνει ή απορρίπτει σχέδια δημοσίευσης ή πρότυπα σχέδια δημοσίευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38,

(β) δύναται να αξιολογεί τη συμμόρφωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους κώδικες πρακτικής που εκδίδονται από τον ίδιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39,

(γ) ενημερώνει το κοινό και δύναται να παρέχει συμβουλές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(δ) εκδίδει οδηγίες ως προς την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου,

(ε) απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στις δημόσιες αρχές και τις δημοσιοποιεί κατά την κρίση του,

(στ) καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου στις αρμόδιες αρχές,

(ζ) αποφασίζει επί παραπόνων που υποβάλλονται ενώπιόν του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42,

(η) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46.

(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 και προς το σκοπό αυτό διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία έλεγχο σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

(3)(α) Ο Επίτροπος καταρτίζει και καταθέτει στο Υπουργικό Συμβούλιο, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αναφορικά με τις δραστηριότητές του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και κοινοποιεί αντίγραφό της στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(β) Μετά την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) κατάθεση και κοινοποίηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, ο Επίτροπος δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.