Απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες

13.-(1) Πρόσωπο που κατέχει θέση αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αγώνα στον οποίο αγωνίζεται ή είναι δηλωμένος για να αγωνιστεί ή σε αγώνα πρωταθλήματος της ίδιας κατηγορίας ή πρωταθλήματος κυπέλλου όπου λαμβάνει μέρος αθλητικό σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος που είναι εγγεγραμμένος ως αθλητής ή διατηρεί συμβόλαιο συνεργασίας.

(2) Πρόσωπο που κατέχει διοικητική ή οργανική θέση σε αθλητική ομοσπονδία απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αθλητικό γεγονός οποιασδήποτε κατηγορίας ή διοργάνωσης που διοργανώνεται ή διεξάγεται υπό την ευθύνη, αιγίδα ή εξουσιοδότηση της οικείας του ομοσπονδίας.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.