Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2016.