Δικαίωμα επιστροφής εξόδων

13. Η Δημοκρατία αποζημιώνει το θύμα που συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές ως μάρτυρας σε ποινική διαδικασία για οποιαδήποτε έξοδα στα οποία αυτό υπόκειται, λόγω της συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία.