Σκοπός του Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας που ακολουθείται για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους σε Κέντρα Θεραπείας και ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των κέντρων αυτών.